Skip links

Ապրանքային նշանի հաջող գրանցում

Համաձայն 2021 թվականի փետրվարի 18-ի թիվ 2021708732 դիմումի, Մտավոր սեփականության դաշնային ծառայությունը՝ ի դեմս Zubov Y.S.-ի ղեկավարի, դրական որոշում է կայացրել VR Expo World ապրանքանիշի գրանցման վերաբերյալ։ Սրա կապակցությամբ տրվել է 2022 թվականի հուլիսի 05-ի թիվ 878895 վկայականը։